Ngày sức khỏe tình dục thế giới 4 -9

04-09-2014
Share Button


Hàng năm cứ đến ngày 4/9 thế giới lại có nhiều hoạt động diễn ra cho ngày sức khỏe tình dục (SKTD). Ngày SKTD thế  giới có nguồn gốc từ một Hội quốc tế, Hội quốc tế vì sức khỏe tình dục (The World Association for Sexual Health – nay gọi tắt là WAS), thành lập từ năm 1978, tại Roma (Ý), một tổ chức mẹ bao gồm nhiều hội và các nhà nghiên cứu về tình dục học trên toàn thế giới và nổi tiếng vì những hoạt động nhằm phát triển sức khỏe và quyền về tình dục. Mục tiêu chủ yếu của WAS là đẩy mạnh những hoạt động về SKTD cho tất cả mọi người thông qua những nghiên cứu về tình dục học.

giao-duc-gioi-tinh

 

Hội viên của WAS bao gồm hàng ngàn nhà tình dục học có kinh nghiệm và  thuộc nhiều ngành khác nhau. Trong 3 thập kỷ vừa qua, cứ 2 năm một lần, WAS tổ  chức hội nghị ở nhiều khu vực khác nhau trên thế giới để tạo kiện thuận lợi cho sự phát triển SKTD thông qua những hoạt động giáo dục và xây dựng mạng lưới. Kể từ khi thành lập, WAS đã giúp tổ chức thành công 19 hội nghị quốc tế, gần đây nhất là họp tại Gothenburg, Thụy Điển, từ 21 – 25 tháng 6, 2009. Trước đây WAS có tên là Hội quốc tế về Tình dục học (World Association for Sexology) nhưng sau đã đổi tên để nhấn mạnh rằng tình dục học chỉ là phương tiện để đạt được SKTD.

Trong những năm gần  đây, hội viên của WAS đã tham gia vào những hoạt động vận động tích cực để thay đổi chính sách nhằm thừa nhận sức khỏe và quyền về tình dục, coi đó như những thành phần không thể tách rời của sức khỏe tổng thể. Sự hỗ trợ tài chính từ các cá nhân, tổ chức và chính phủ đã giúp duy trì hoạt động của WAS trên toàn thế giới. WAS hoạt động để phát triển hiểu biết về SKTD và những quyền về tình dục cho tất cả mọi người, khuyến khích mọi người tham gia, không có sự kỳ thị hay định kiến nào, coi SKTD không chỉ là mục tiêu của các thầy thuốc mà còn là mục tiêu của nhiều ngành khoa học khác và giáo dục tính dục nhằm giúp cho cuộc sống tình dục trở nên lành mạnh hơn. Những can thiệp y học có mục đích là phục hồi SKTD và những nghiên cứu về tình dục, dù được tiến hành một cách khách quan vẫn cần có những hiểu biết dựa trên thực chứng khoa học để giúp mọi người đạt được và duy trì SKTD.

WAS bao gồm các thành viên và các tổ chức – ở cấp khu vực, quốc tế, quốc gia cũng như các viện khoa học chuyên sâu. 5 hội thành viên nổi bật nhất cấp châu lục của WAS là:

Liên đoàn Tình dục học châu Á và châu Đại dương (The Asia and Oceania Federation of Sexology – AOFS).

Liên đoàn Tình dục học châu Âu (The European Federation of Sexology – EFS).

Liên đoàn Tình dục học và Giáo dục Tính dục Mỹ latin (Latin American Federation of Sexology and Sexual Education – FLASSES).

Liên đoàn Bắc Mỹ  các Tổ chức Nghiên cứu về Tính dục (North American Federation of Sexuality Organizations – NAFSO).

Liên đoàn châu Phi vì Sức khỏe và Quyền tình dục (African Federation for Sexual Health and Rights – AFSHR).

WAS cũng có hơn 100 tổ chức, viện nghiên cứu là thành viên cấp quốc gia, quốc tế, trong số đó có Viện hàn lâm Quốc tế về Nghiên cứu Tình dục (International Academy of Sex Research), Hội đồng Giáo dục và Thông tin về Tính dục của Mỹ (Sexuality Information and Education Council of the United States – SIECUS)…Gần đây, WAS đề ra Sáng kiến vì tuổi trẻ, một nỗ lực góp phần phát triển sức khỏe và quyền tình dục thông qua việc để tuổi trẻ tham gia nhiều hơn vào quản. Mục đích của ngày  sức khỏe tình dục là tăng cường tiếng nói của mỗi cá nhân và tạo điều  kiện cho tiếng nói ấy được lắng nghe. Đây là cơ hội để chúng ta ở các nước trong khu vực và trên thế giới đặc biệt là thanh  niên ở Việt Nam nói lên quan điểm của mình về những vấn đề như: Sức khỏe tình dục có ý nghĩa gì với các bạn? Quyền và sức khỏe tình dục được thừa nhận và tôn trọng hay không? Trách nhiệm của thanh niên là gì? Thanh niên làm gì để thực hiện quyền của mình?

Các bạn trẻ hôm nay cần có một thái độ nhìn nhận về tình dục một cách cởi mở, không kỳ thị và có trách nhiệm.