Tuyệt chiêu trị da tay, chân khô nẻ mùa lạnh

13-01-2015
Share Button


Camnanggioitinh – Tuyệt chiêu trị da tay, chân khô nẻ mùa lạnh

Vào mùa đông cơ thể chúng ta bị mất nước khá nhiều điều này dẫn đến vì sao tay, chân thường bị khô, nẻ trong mùa đông. Dưới đây là tuyệt chiêu trị da tay, chân khô nẻ mùa lạnh:

5-cong-thuc-tri-da-tay-chan-kho-ne-mua-lanh1(1)

 

Camnanggioitinh – Tuyệt chiêu trị da tay, chân khô nẻ mùa lạnh