Game show

Recap | Nhìn lại hành trình mùa 2 | Expert Challenge – Gameshow công nghệ duy nhất tại Việt NamCuộc thi công nghệ theo mô túyp gameshow truyền hình thực tế đầu tiên tại Việt Nam. Mỗi thí sinh sẽ trải qua 2 vòng thi: Lý thuyết …

Nguồn : https://camnanggioitinh.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.