Top 4 cung hoàng đạo nghiện mua sắm

13-11-2014
Share Button


Giám đốc Tổ chức Ipswich Building Society chỉ ra rằng hầu hết phụ nữ thấy hạnh phúc nhất khi lượn lờ hết cửa hàng này sang cửa hàng khác và mua cái gì đó. Dựa trên khảo sát và nghiên cứu ở Anh, dưới đây là top những cung hoàng đạo nghiện mua sắm nhất. Tuy nhiên bạn cần lưu ý kết quả này không phải luôn đúng với tất cả mọi người.

1206_cr_5462b02611ba3

 

Thẻ: